Év vége, új év, új szabályok

A 2012. évi jogszabályok értelmezésével jelenleg is bírkózik még a szakma. Néhány napja még Vámosi-Nagy Szabolcs is türelmet kért, annyi a változás. Az apró betűk és az apró módosítások sokaságából kihámozható lényeget hamarosan összefoglaljuk itt is, és a szokásos évvégi körlevelünkben.

Még december 20-án is szembesülünk olyan változásokkal, amik túlmennek minden ésszerű elképzelhetőn, és alkalmazásukon kívül mást nem tehetünk jövőre. Csak azt ígérjük, hogy kézzel-lábbal azon leszünk, hogy a követhetetlenség határait átlépő változásokat időben tudjuk mindenkivel tudatni.
Kolláth György azzal indokolja a törvény tarthatatlanságát, hogy járulékként befizetett pénzért járandóság dukál. „A kormány adóvá transzformálta a magánnyugdíj-pénztári tagok befizetését, ez pedig a jogalkotás jogával való visszaélés. Hiszen a tartalom lényegi változtatása nélkül csupán címkét cseréltek. A rendszerváltó alkotmány sarkalatos pontja volt, hogy tulajdont kisajátítani kizárólag közérdekből és teljes anyagi kártalanítás mellett lehet. Itt meg úgy vettek el, hogy semmit nem adnak cserébe.”

A jelentősen „megreformált” juttatási lehetőségek egyike most akciózik. Aki Erzsébetben gondolkodik, most spórolhat: feltételek itt

A „bővebben” likre kattintva olvassa el aktualizált év végi/eleji körlevelünket! 


Idén 5 millió helyett már 2 millió (kapcsolt vállalkozások esetén 1 millió ) Ft fölötti készpénzes kifizetésről soron kívüli adatszolgáltatást kell benyújtanunk 15 napon belül! Ehhez mi is kérjük a soron kívüli jelzést, és a számlát, vagy adatait mailben, faxon eljuttatni!

Az eljárási illeték adóigazolás kiadásához 2.000 Ft-ról 3.000 Ft-ra emelkedett! Szintén ennyi lett a „díja” a TAJ-kártya, vagy adókártya pótlásának! (TAJ-kártya ügyben esetleg javasoljuk az EU-s TB-kártya kiváltását, aminek érvényességi időn belül történő egyszeri kiváltása díjmentes, és a TAJ-számot hivatalosan igazolja. Elvesztése esetén érvényességi időn belüli pótlása ennek is díjköteles!)

Munkabér-változások 2012
Lényeges változás az, hogy a munkabér dolgozót érintő SZJA vonzatának kedvezményei közül kivezetésre kerül az adójóváírás, amely 2011-ben 12.100 Ft volt, havi 202.000 Ft-os bruttó jövedelemhatárig. Megszűnik az ún. „szuperbruttósítás”, tehát a bruttó munkabér után csak 16 % az SZJA, viszont az egészségbiztosítási járulék 1 %-ponttal növekedik, ezentúl a 10 %-os nyugdíjjárulék mellett 8,5 %-os egészségbiztosítási járulékot kell levonni a munkavállalótól. Mindezen módosítások eredőjeként a dolgozók nettó bére jelentősen lecsökken. Számításaim szerint egy 94.000 Ft/hó munkabérrel rendelkező dolgozó 8.980 Ft-tal kapna kevesebb nettó jövedelmet, mint 2011-ben.

Év végi körlevelünkből: 

KEDVES ÜGYFELÜNK!

Könyvelőirodánk nyitva tartása, az ügyek intézése az ünnepek alatt és január-februárban:

Január: 03-17 teljes ügyintézés
18-tól teljes ügyintézés, de az évzárási teendők és határidők miatt Csillához előre időpontot egyeztessenek!

Február 1-25-ig: Csillához kizárólag a 2011 évi SZJA-bevallás ügyében lehet bejelentkezni. Hitelkérelmek, soron kívüli mérlegkészítés, egyebek intézését csak ezt követően vállalja!

2010-es évre azt írtuk, hogy naponta történő változásokat is tudnunk kell alkalmazni. 2011-re megértünk az óránként és titokban előterjesztett jogszabályok tömegét. A 2012-es év szerintem mindenki számára fog meglepetést okozni. Mivel e sorok írásakor még mindig szavaznak a Parlamentben, illetve sok törvény még nincs kihirdetve, a rendelkezésre álló információk alapján szeretnénk néhány fontosabb információt közölni a jövő évre vonatkozóan.

Néhány gondolat (tájékoztatásul) a 2012. évvel kapcsolatban:

-Pénztárgépet használók 2012. február 29-ig az év végi zárást végezzék el!
Ezt a feladatot célszerű lenne minél hamarabb elvégeztetni, mert az ÁFA kulcs változás miatt addig, míg a 27 %-os ÁFA kulcs nincs átírva, nem használható az a pénztárgép, amely feltünteti az ÁFA-kulcsot. Az Adóhatóság állásfoglalása szerint addig kézi nyugta használata a kötelező!
– Az APEH év elején gyakran végez helyszíni ellenőrzést boltokban és vendéglátóhelyeken, ahol a leltárt kéri, ezért szükséges, hogy január első napjaira már legalább piszkozatszerű, mennyiségi leltár készüljön!

– 2012. január 1-től szűkül a kiegészítő tevékenységet folytató (nyugdíjas) egyéni vállalkozók és társas vállalkozók köre. A módosítás szerint csak a saját jogú öregségi nyugdíjas és rokkant nyugdíjas (ez utóbbit törölték utolsó pillanatban) felel meg a fenti jogviszonynak. Azon korábbi „nyugdíjas” vállalkozók, akik nem férnek a felsorolásba, amíg nem érik el az öregségi nyugdíjkorhatárt, főállású vállalkozóvá vállnak. A rehabilitációs járadékot kapó vállalkozókra is vonatkozik a jogszabály módosítás. A várható járulék kb.57.000.- Ft/hó.

– Az adójóváírás megszüntetése, az egyéni járulék növelése és a szuperbruttósítás részbeni kivezetése jelentősen csökkentik a nettó kereseteket 200,000.- Ft/hó alatt. A szociális hozzájárulás adó (régi TB járulék) összegét lehet abban az esetben csökkenteni, ha a munkáltató a folyamatosan foglalkoztatott munkavállalónál végrehatja a munkabérek emeléséről szóló kormányrendelet. A bonyolult szabály miatt kérek minden munkáltatót, hogy január hónap folyamán keresse meg irodánkat, hogy pontos tájékoztatás adjuk erről a bonyolult jogszabályról. Ennek a törvényi nyomásnak számítások szerint megéri eleget tenni. (Egy 94.000 Ft/hó munkabérrel rendelkező dolgozó 8.980 Ft-tal kapna kevesebb nettó jövedelmet, mint 2011-ben!)

– START-kártyás foglalkoztatás: 2012-ben már új START Plusz és Extra kártya már nem kerül kiadásra, de a kedvezményeik a START kártyák érvényességi idejéig élnek. Lesz viszont START BÓNUSZ-kártya.


– Eddigi nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei:
a/ Akik 2007. december 31-ig 62 éves koruk betöltése előtt öregségi nyugdíjasok lettek, 2012-ben kereseti korláttal foglalkoztathatóak 2012. július 1-től minimálbér 18 szorosáig.

b/ Akik 2008. január 1-től 62 éves koruk betöltése előtt lettek öregségi nyugdíjasok, 2012-ben a minimálbér 18-szorosáig tehetnek szert bérjövedelemre. Amikor ezt meghaladják, az azt követő hónaptól év végéig a „nyugdíj”folyósításuk szünetel.


– Továbbra is kérünk mindenkit, hogy bármilyen figyelmeztető levéllel időben keressenek fel minket, hogy akár a mi, akár a vállalkozó tévedéséből eredő hiányosságot időben pótolhassuk, vagy a sajnos szintén előforduló hatósági adminisztrációs hibát tisztázhassuk, mielőtt bírság kiszabására kerülne sor.

– A minimálbér változása miatt januárban ismét mindenkinek kiküldjük a munkaszerződés módosításokat. A garantált szakmai minimálbér „lapzártakor” 108.000.- Ft/hó, minimál bér 94.000.- Ft/hó volt.

– Egyéni vállalkozók és társas vállalkozók járulékfizetése jelentősen változik január 1-től. A különböző jogcímen fizetésre kerülő járulékoknak és adóknak más lesz az alapja:
— nyugdíjjárulék 10 %, a garantált minimálbér alapján kell fizetni
— egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék 8,5%, alapja a minimálbér másfélszerese
— szociális hozzájárulási adó 27%, a garantált bér 112,5 % -ban kerül megállapításra.
A várható járulék összege meghaladja a havi 57.000.- Ft-ot!

– SZJA legfontosabb változásai:
– az egységes adókulcs 16 %, az összevont, illetve különadózó jövedelmek után megmaradt. Az összevont jövedelmek után a szuperbruttósítás csak a 2.424.000.- Ft feletti jövedelmekre vonatkozik. (gyakorlatilag két kulcs)
– az alkalmazotti kedvezmény megszűnik!
– családi kedvezmény megmaradt a 2011-es szabályok szerint.
– új munkavállaló esetén a hozott jövedelmet fel kell vezetnünk a nyilvántartásba a szuperbruttó alkalmazása miatt, ezért kérjük az előző munkahely igazolásait mindenképpen elkérni!!!
-Fémhulladék értékesítése esetén a felvásárlónak a magányszemélytől a vételár 25%-ből 16 % SZJA előleget kell levonnia, amelyet az Adóhatóság részére minden hónapot követő 12-ig át kell utalni. (Ez gyakorlatilag a felvásárlási ár 4%-a!!!)
– Reprezentáció: a társasági adóban elismert költség lesz, de helyette az első forinttól adót kell fizetni, 16 %-os SZJA az 1,19-es szorzó alkalmazásával és 27 %-os EHO-t is kell fizetni (46,4%).
– Természetbeni juttatások formáját teljesen átalakították és az adóterheket is növelték.
I. Egyes béren kívüli juttatások: adóteher a juttatások után: 1,19-es szorzóval növelt összeg után 16 % (19,04 %) SZJA és 10 % EHO kerül megfizetésre (össz: 29,04%).
– étkezési utalvány (Erzsébet utalvány maximum 5.000.- Ft/hó kizárólag a Nemzeti Üdülési Alapítványon keresztül megvásárolva)
– Széchenyi Pihenő kártyára történő utalás az alábbiak szerint:
Vendéglátás 150.000.- Ft/év
Szálláshely 225.000.- Ft/év
Szabadidő 75.000.- Ft/év
– iskolakezdési támogatás 28.200.- Ft/gyerek
– Önkéntes pénztárakba befizetett összeg a minimálbér 50 %, illetve 30 %-ig
– munkakör betöltéshez szükséges szakmai ismeretek megszerzése a minimál bér 2,5-
szereséig
– helyi utazási bérlet
A fent felsorolt juttatások összege nem haladhatja meg éves szinten az 500.000,- Ft-ot.
II. Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyéb juttatások: adóteher a jövedelem 1,19-szerese után 16 % SZJA és 27 % EHO (össz: 46,04 %)
– Telefonhasználat
– reprezentáció, üzleti ajándék
– reklámcélú kisértékű, szóró ajándék
– csekély összegű ajándék 7.800.- FT/alkalom, évente 3-szor
III. Azon juttatások, amelyek nem férnek bele a fenti kettőbe. A magánszemély összevont jövedelme lesz. Adóteher: 1,27-es szorzóval növelt összeg 16 %-a és a Tb. törvény szerinti 27 % járulék.

 Ingatlan bérbeadás 2012-től újra a kifizetőnek kell az SZJA előleget levonni, nem lehet önadózás keretében teljesíteni az SZJA előleg megfizetését!

Számlázás: gyakori hibákra hívnám fel a figyelmet, és amennyiben bárki úgy érzi, hogy nem helyesen végzi a számlázást, kérjük, keresse fel irodánkat, hogy pontosítsuk a hiányosságokat!
– fordított adózás szabályai alapján kiállított készpénzes számlákra is rá kell írni a vevő adószámát
– a folyamatos teljesítésű szolgáltatások (biztonsági szolgálat, bérbeadás, általány alapján fizetett havi díj, oktatás, stb) esetében a teljesítés időpontja megegyezik a pénzügyi fizetési határidővel.
– Készpénzes számlákon a helyes ÁFA feltüntetése: 27 % adó esetén 21.26 %, 18 % adó esetén 15,25 % (a bruttó ár áfa tartalmát kell feltüntetni a készpénzes számlán)
– A számlatömbben folyamatos legyen a számla keltezése!

Társasági adó: mértéke 500 millió Ft adóalapig 10 %
Társasági adó feltöltés a 100 millió árbevétel fölött kötelező
A veszteségelhatárolás felhasználása legfeljebb az adózás előtti eredmény 50 %-ig lehetséges 2012-től.
Látványsport támogatása: társasági adó 70 %-ig adható támogatás az alábbi sportágaknak (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong) és az adott támogatás költésgént is leírható.

ÁFA: A 25 %-os kulcs megszűnik, és helyette a 27 %-os kulcs lét életbe. Az átmenő tételek számlázása esetén célszerű velünk egyeztetni, hogy milyen ÁFA kulccsal történjen a számázás.
A 27 %-os ÁFA készpénzes számlákon 21,26 %-os értékben kell, hogy szerepeljen a számla tetején és alján is.

Adószám felfüggesztés:
– Ha helyszíni ellenőrzés során nem található a vállalkozás.
– Az adótartozás ideje meghaladja az egy évet. (már 1.001 Ft esetén is!!!)
Akinek felfüggesztik az adószámát, nem érvényesítheti a felfüggesztés ideje alatt az adólevonási és visszaigénylési jogát. (Gyakorlatilag közel duplán fizet ÁFÁ-t!)
Adóbírság: megszűnik a 20%-os bírság mértéke, helyette bevezetik a 200%-os adóbírságot!!!
Szigorú számadású nyomtatványok: a szállító levelek a számlákhoz hasonlóan szigorú számadású bizonylatnak fognak minősülni. A nyomtatványforgalmazók jelentik a vásárlásokat az adóhatóság felé. A már beszerzett tömbök felhasználhatóságáról még hivatalos információ nincs.
Készpénzforgalom : a 2 millió Ft feletti készpénzforgalmat be kell jelenteni az adóhatóságnak. (Lehet ekkora számlát készpénzzel fizetni, de azt soron kívül be kell jelentenünk!!!!)
Egyéni vállalkozók: lehetséges a vállalkozás szüneteltetése 2010. január 1-től minimum 30 napra, maximum 5 évre. Ez esetben mentesül a vállalkozói járulékok megfizetése alól, de ez idő alatt nem mehet álláskeresési támogatásra, és fizetnie kell az 6.390 Ft/hó egészségbiztosítási járulékot. Az okmányirodai ügyintézés módja: személyes ügyintézés helyett interneten (ügyfélkapun át) kell rendezni ezen ügyeket.

EVA: az adó mértéke 37 % és valószínűleg a 2012-es év lesz az utolsó éve ennek az adónemnek.

Cégautó adó: Mértéke jelentősen változik, és a számítás módja is, ezért kérünk mindenkit, akit érint ez az adónem, hozza be a személygépkocsi forgalmiját, hogy a mértéket meg tudjuk állapítani.


Felkészülés a 2011. évi SZJA zárásra:

Január 31-ig meg kell kapni minden kifizetőtől, pénzintézettől a bevalláshoz szükséges igazolásokat. Ezeket gondosan összegyűjtve minél hamarabb, de február 15-ig mindenképp hozzák be az irodába!

Nem egyéni vállalkozó, és áfás adószámmal nem rendelkező magánszemélyek bevallásával február 25-ig érdemben nem tudunk foglalkozni!

SZJA 1%: Az elektronikus bevallások miatt ezek rögzítése irodánkban történik. Kérjük, jelezzék akár zárt borítékban, hogy hová kérik ezek utalását! Ellenkező esetben és ellenvetés hiányában a nyilatkozatokat elsősorban helyi és társadalmi érdekeltségű szervezetek ill. célok javára tesszük meg.

Irattári selejtezés! 2012-ben is folytatjuk a nem munkaviszonnyal kapcsolatos anyagok visszaadását, a belvízi helyzetre tekintettel kérek mindenkit, a bizonylatainak épsége miatt vegye komolyan. Az iratőrzési kötelezettség egységesen 8 évre változott, kemény szankciók mellett!!!

Külön egyezség hiányában díjhátralékos ügyfelek részére a szolgáltatást (könyvelés, bérszámfejtés, adatszolgáltatások teljesítése) 2012. január 12. után felfüggesztjük, ügyfélkapunk alól töröltetjük, és erről külön értesítés nem küldünk.

A kor szellemében javasoljuk az e-mail címeik megadását ügyintézőiken keresztül! A szó elszáll, de az e-mail visszakereshető! (És rendkívül gyors, költséghatékony!)


Kívánunk a 2011. évre minden vállalkozásnak sikeres és eredményes évet!
(Az alközponti mellékek számai alapján: )

11 Böszörményi Józsefné (Marika) b.marika@csip.hu
12 Hamvasné Nagy Annamária (Panni) panni@csip.hu
14 Mészáros Istvánné (Barabás Erzsi) r-zsi@csip.hu
15 Fodor Demeterné (Márti) marti@csip.hu
16 Budaházy (Sajtos) Gabriella gabi@csip.hu
17 Fitos Kati (csak 15 óráig) kati@csip.hu
18 Román Istvánné (Marika) r.marika@csip.hu
19 Szombati Jószefné (Éva) eva@csip.hu
0620-40-33-400 Szűcs Istvánné (Cila) cila@csip.hu
0620-332-07-07 Kuik Imre akta@csip.hu
& Balázsi Csilla csilla@csip.hu


Ha a hívott mellék foglalt, vagy nem válaszol, a * (csillag) gomb megnyomása után újra melléket lehet választani.

Közzétéve:
Hírek kategóriába sorolva