Évvégi körlevél

KEDVES ÜGYFELÜNK!

A szokásos karácsonyi üdvözletből az idén újévi köszöntő lett. Úgy éreztem, hogy meg kell várni az utolsó parlamenti napot is, hisz hozhatnak még a vállalkozásokra vonatkozó jogszabályokat, vagy éppen módosításokat. Érzésem bekövetkezett, mert december 17-én még módosították a már korábban megalkotott jogszabályokat.

Sok vállalkozás már észlelte, hogy december eleje óta megkeresik a kolléganők a 2013. január 1-től hatályos új adók választásának lehetősége miatt. Most szeretném megköszönni minden ügyfelemnek, hogy a megkeresésünket komolyan vették, és szinte azonnal együttműködtek. Igyekeztünk úgy időpontot adni, hogy a várakozás minimális legyen, úgy gondolom, hogy sikeres is volt ebből a szempontból a decemberi hónap.

Szeretném összefoglalni azon jogszabályi változásokat, amelyek szinte minden vállalkozást érinthetnek.

KEDVES ÜGYFELÜNK!

A szokásos karácsonyi üdvözletből az idén újévi köszöntő lett. Úgy éreztem, hogy meg kell várni az utolsó parlamenti napot is, hisz hozhatnak még a vállalkozásokra vonatkozó jogszabályokat, vagy éppen módosításokat. Érzésem bekövetkezett, mert december 17-én még módosították a már korábban megalkotott jogszabályokat.

Sok vállalkozás már észlelte, hogy december eleje óta megkeresik a kolléganők a 2013. január 1-től hatályos új adók választásának lehetősége miatt. Most szeretném megköszönni minden ügyfelemnek, hogy a megkeresésünket komolyan vették, és szinte azonnal együttműködtek. Igyekeztünk úgy időpontot adni, hogy a várakozás minimális legyen, úgy gondolom, hogy sikeres is volt ebből a szempontból a decemberi hónap.

2013. év új adói KATA és a KIVA
A KATÁ-t azon egyéni vállalkozók és betéti társaságoknak célszerű választani, akiknek a nettó árbevétele nem haladja meg a 6 millió Ft-ot. Néhány esetben mérlegelés tárgyát képezi, hogy a 6 millió Ft átlépése esetén meddig éri meg még ebben az adónemben maradni. Ebbe az új adóba bármikor be lehet lépni év közben is. Fix adótétele van: főállású kisadózó esetén havi 50.000.- Ft, másodállású vagy kiegészítő tevékenység esetén 25.000.- Ft. Ezen tételek az ÁFA és az iparűzési adó kivételével minden adót és járulékot tartalmaznak. Az ÁFA alanyiságról külön kell dönteni.

A KIVÁ-t a társasági adó hatálya alá tartozó adóalanyok választhatják. Választási feltételei: 500 millió alatti várható árbevétel és mérleg főösszeg, 25 fő alatti átlagos létszám. Mértéke 16 % Adóalapja a vállalkozás pénzügyi eredménye és a személyi juttatások. Számításaink szerint azoknak éri meg, ahol magas a bérköltség, de a pénzügyi eredmény viszont
alacsonyabb. 2013. január 15-ig választható 2013. évre

ÁFA törvény változásai
A 125 millió alatti ÁFA alanyok választhatják a pénzforgalmi szemléletű elszámolást, aminek a lényege, hogy csak akkor kell megfizetni, illetve lehet levonni az ÁFÁ-t, ha az pénzügyileg teljesült.
A személygépkocsikkal kapcsolatos szolgáltatás jellegű költségek ÁFA tartalma 50%-ban levonható lesz.
A 2 millió Ft ÁFA tartalmú számlákról adatszolgáltatást kell adni az adóhatóságnak, az azonos ügykeltekhez kapcsolódó számlák összevonásra kerülnek. Mindenkinek az ÁFA bevallási gyakoriságának intervallumában kell figyelni a számlákat. (havi, negyedéves, éves)
2013. július 1-től az Adóhatóság lehetővé teszi, hogy ellenőrizhető legyen, hogy a partnerek eleget tettek-e az adatszolgáltatási kötelezettségnek.
A 1.5 millió feletti készpénzes számlák után az Adóhatóság bírságot szab ki, ha havi szinten meghaladja ezt az azonos partnerek közötti készpénzmozgás. A bírtság mértéke 20 % mindkét partnernél!

SZJA törvény változásai
A szuper bruttósítás teljes mértékben megszűnik 2013. január 1-től. Erzsébet utalvány összege 8.000.- Ft-ra emelkedik. A foglalkoztatottak javára fizetett egyes biztosítások adókötelesek lesznek.

Társasági adó törvény változásai
A tagi kölcsön amennyiben növekszik az előző évhez képest, akkor a növekmény 50 %-ával növelni kell a bevételeket.

Szociális hozzájárulási adó törvényi változásai
Az adóból a következő jogcímeken vehető igénybe kedvezmény:
– 25 év alatti pályakezdő
– 55 év fölötti munkavállaló
– tartós munkanélküli
– szakképzetséget nem igénylő munkakörben lévő munkavállaló
– anyasági ellátás alatt lévő, vagy az ellátás megszüntetését követően foglalkoztatottak
A kedvezmény mértéke 100 ezer Ft után 14,5 % vagy 28,5 %. A kedvezmény időtartama és mértéke igen bonyolult, ezért minden vállalkozással személyesen beszéljük meg a kedvezmények igénybevételi lehetőségeit.

Számlázási szabályok változásai
Az új adók és az ART változásai miatt a számlák kiállításánál és azok befogadásánál a következőkre legyünk figyelemmel:
KATA alanyoknak kötelező feltüntetni a következőket:- „kisadózó” és célszerű a vevő adószámát is feltüntetni, mivel az 1 millió feletti éves forgalom esetén ugyanazon partner esetén adatszolgáltatás kötelező.
Pénzforgalmi ÁFÁ-t választóknak szintén kötelező feltüntetni a számlán: „pénzforgalmi elszámolású”. Amennyiben nem kerül feltüntetésre a számlán, akkor az általános szabályok érvényesek az ÁFA megfizetésére!
Kérjük a vállalkozásokat, hogy a vevők adószámát tüntessék fel a kiadott számlákra, mivel sajnos rengeteg adatszolgáltatási feladat vár a jövő évben a vállalkozásokra, és adószám hiányában megnehezíti a pontos és gyors adatszolgáltatást.

Pénztárgépek:
2013. február 28-ig mindenki végezze el a szokásos év végi fekete doboz kiíratását, mivel az Adóhatóság rendszeresen vizsgálja a pontos elvégzést. 2013. április 1-től bevezetik az Adóhatósággal online összekötetést, mely által tétel szinten kerülnek a vásárlások a fekete dobozba. Erről már megjelent a Kormányrendelet, de a szakemberek teljesíthetetlennek tartják. Az átállás várható költsége pénztárgépenkét talán eléri a 200.000.- Ft-is!!!

Év végi leltár:
Fontos, hogy az év első napjaiban legalább mennyiségi leltár legyen az üzletekben, mert a zárókészletben szereplő árukat, csak leltárral lehet igazolni.

Minimálbér változása:
Szakmai minimálbér 114.000.- Ft/hó, nem szakmai minimálbér 98.000.- Ft/hó lesz. A szerződésmódosításokat rendelkezésre bocsátjuk.

Tranzakciós illeték:
Minden bankszámla forgalom és postai befizetés után kell fizetni, mértéke 0,2 ezrelék a banki tranzakciók után, és a készpénzkifizetésekre 0,3 ezrelék. Maximum mértéke tranzakcióként 6 ezer forint.

Iparűzési adó
Az adó alapjából korlátozottan, sávosan progresszív módon lehet levonni az ELÁB-ét.

További adók:
A lentebb felsorolt adókat „csak” a költségeinkbe beépítve érzékeljük:
– biztosítási adó
– távközlési adó
– közművezetékek adója

Talán már nincs is olyan vagyonelem, jövedelem, amelyre nem találtak ki adót, így csak bízni lehet, hogy 2013 már nem hoz újabb adókat. Már visszasírjuk a régi szép időket, amikor kevesebb adóval is beszedték, amit akartak a költségvetésnek.

Társasági szerződések módosítása
2013. február 1-ig az alábbi adatok miatt kell a társasági szerződéseket módosítani:
– tulajdonosok, képviselők személyes adatai, személyi igazolvány száma, adóazonosító jele
– székhely hozzájárulási nyilatkozat becsatolása minden esetben
 

Felkészülés a 2012. évi SZJA zárásra:

Január 31-ig meg kell kapni minden kifizetőtől, pénzintézettől a bevalláshoz szükséges igazolásokat. Ezeket gondosan összegyűjtve minél hamarabb, de február 15-ig mindenképp hozzák be az irodába!

Nem egyéni vállalkozó, és áfás adószámmal nem rendelkező magánszemélyek bevallásával február 25-ig érdemben nem tudunk foglalkozni!

SZJA 1%: Az elektronikus bevallások miatt ezek rögzítése irodánkban történik. Kérjük, jelezzék akár zárt borítékban, hogy hová kérik ezek utalását! Ellenkező esetben és ellenvetés hiányában a nyilatkozatokat elsősorban helyi és civil érdekeltségű szervezetek ill. célok javára tesszük meg.

Irattári selejtezés! 2013-ban is folytatjuk a nem munkaviszonnyal kapcsolatos anyagok visszaadását, a belvízi veszélyre tekintettel kérek mindenkit, a bizonylatainak épsége miatt vegye komolyan. Az iratőrzési kötelezettség egységesen 8 évre változott, kemény szankciók mellett!!!
 

Közzétéve:
Hírek kategóriába sorolva