Néhány gondolat (tájékoztatásul) a 2010. évvel kapcsolatban

Az elmúlt években hozzá voltunk szokva ahhoz, hogy minden év kezdetén újra tanuljuk az adótörvényeket. A 2009. és 2010. évek azt fogják bebizonyítani, hogy havonta is tudjuk tanulni és alkalmazni a változásokat. A következő év ismert és még nem ismert változásaihoz kívánok kitartást, türelmet és sok sikert, szerencsét!

Cikkünk tartalmából: Pénztárgép, Munkaviszonyok, Alkalmi kiskönyv, Start kártya, Nyugdíjasok foglalkoztatása, Figyelmeztető levelek, Minimálbér változás, Számla, Áfa törvény fontosabb változásai, SZJA törvény fontosabb változásai, Különadó, Piaci viszonyokra jellemző díjazás, Vagyonadó, Egyéni vállalkozók, EVA, Rehabilitációs hozzájárulás, Iparűzési adó.

Pénztárgép
Pénztárgépet használók 2010. március 1-ig az év végi zárást végezzék el!
Az APEH év elején gyakran végez helyszíni ellenőrzést boltokban és vendéglátó helyeken, ahol a leltárt kéri, ezért szükséges, hogy január első napjaira már legalább piszkozatszerű mennyiségi leltár készüljön!

 A munkaviszonyok
 Helyszíni ellenőrzések során feltárt be nem jelentett jogviszonyok miatt az APEH becsléssel több hónapra (3) visszamenőlegesen járulékot állapíthat meg. Két tetten ért be nem jelentés között pedig a teljes időszakra becsülhet járulékot. Ezekre még további bírságot és késedelmi pótlékot számíthat fel. Munkavállaló csak bejelentés után és jelenléti ívben való rögzítés, illetve kitöltött, és mindkét fél részéről aláírt kiskönyv mellett tartózkodjon a munkahelyen!!!!!

Alkalmi kiskönyv
Alkalmi kiskönyves foglalkoztatás megváltozik 2010. április 1-től, a változásokról tájékoztatást adunk az irodában. 2010-ben csak akkor lehet foglalkoztatni a kiskönyvest, ha az előző évet lezárták nála a munkaügyi kirendeltségen. Ellenkező esetben foglalkoztatása szabálytalannak minősül!!!!!

Start kártya
START-kártyás foglalkoztatás: tapasztalataink szerint nem mindenki használja ki e kedvező járulékkal történő foglalkoztatás lehetőségét, érdemes egy új dolgozó felvétele előtt érdeklődni a lehetőségekről. Start kártya: pályakezdő. Start-Plusz: 1 év munkanélküli, GYES-ről, GYED-ről visszatérő munkavállaló, ill. GYES alatt is. Start-extra: 1 év munkanélküli 50 év fölötti esetén.

Nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei
a/ Akik 2007. december 31-ig 62 éves koruk betöltése előtt öregségi nyugdíjasok lettek, 2010-ben továbbra is kereseti korlát nélkül foglalkoztathatóak.

b/ Akik 2008. január 1-től 62 koruk betöltése előtt lettek öregségi nyugdíjasok, 2010-ben a minimálbér 18-szorosáig tehetnek szert bérjövedelemre. Amikor ezt meghaladják, az azt követő hónaptól év végéig a nyugdíjfolyósításuk szünetel.

c/ Rehabilitációs járadékban részesülők 6 egymást követő hónap havi átlagában nem kereshetnek többet, mint a járadékuk alapját képző átlagkereset (határozatukban szerepel!!!) összegének 90%-a. A kereset meghatározása: a bruttó kifizetés csökkentve az SZJA-val (az alkalmazotti kedvezmény figyelembe vétele nélkül) és a járulékkal. Ettől függetlenül a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét megkaphatják.

d/ Rokkantsági nyugdíjasok: 6 egymást követő hónap havi átlagában nem kereshetnek többet a rokkantsági nyugdíjuk összegének kétszeresénél. Ettől függetlenül a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét megkaphatják.

e/ Szociális járadékosok: 6 egymást követő hónap havi átlagában nem kereshetnek többet a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének 80%-ánál.

C, d, e pontok esetében: Ha a kereseti korlátot átlépik, az ellátást véglegesen elveszítik!!!! Javaslat: Minden hatodik hónapban fizetés nélküli szabadságra küldeni a dolgozót, így nem lesz 6 havi átlaga. A jogviszony megszüntetése esetén alkalmi foglalkoztatás keretében dolgozhat.

Figyelmeztető levelek
Továbbra is kérünk mindenkit, hogy bármilyen figyelmeztető levéllel időben keressenek fel minket, hogy akár a mi, akár a vállalkozó tévedéséből eredő hiányosságot időben pótolhassuk, vagy a sajnos szintén előforduló hatósági adminisztrációs hibát tisztázhassuk, mielőtt bírság kiszabására kerülne sor.

Minimálbér változás
A minimálbér változása miatt januárban ismét mindenkinek kiküldjük a munkaszerződés módosításokat.

– Az alkalmazotti kedvezmény csak nyilatkozat alapján vehető figyelembe, ezt is elkészítjük kérésre.

– A dolgozói SZJA bevallások hasonló formában készülnek, mint az előző évben.

– Az APEH honlapon mindenki tudja a befogadott számláit ellenőrizni az alábbi szempontok szerint:
– nyilvántartott adóalany-e (főleg kínai cégek)
– felfüggesztett vállalkozás-e (főleg építőipari vállalkozások)
– van-e foglalkoztatatott létszáma (működése hihető-e)

Számla
2004. január 1-től egyéni vállalkozótól csak úgy lehet számlát elfogadni, ha az feltünteti a vállalkozói igazolványának számát.
A már megkezdett számlatömböket továbbra is lehet használni. (Természetesen csak a 2007 óta gyártottakat!) Javasoljuk figyelni, hogy a befogadott számlák megfelelő sorszámúak-e a későbbi problémák elkerülése végett.

ÁFA törvény fontosabb változásai
– Az UNIÓ-n belül igénybe vett és nyújtott szolgáltatások ÁFA tartalmát minden esetben az igénybevevő telephelye határozza meg. Ezért szükséges lesz sok vállalkozásnak, akik UNIÓ-s országban telephellyel rendelkező vállalkozással kapcsolatba kerülnek, UNIÓ-s számot kérni. Ez csupán egy bejelentő lap kitöltése, és benyújtása, de fontos.

SZJA törvény fontosabb változásai
– a természetbeni jutatatásokat vagy 25 % vagy 97.5 % közteher terheli.
25 %-os SZJA terheli a melegétkeztetést 18.000Ft/hóig, az üdülési csekket a minimálbér erejéig, az iskolakezdési támogatást a minimálbér 30 %-áig, önkéntes nyugdíjpénztári befizetést a minimálbér 50 %-áig, az egészségpénztári és önsegélyező pénztári befizetést a minimálbér 30 %-áig, a magánnyugdíjpénztári kiegészítést (2 %). A többi juttatást (kiemelve a hidegétkeztetési jegyet, kis értékű ajándékot) viszont már 97.5 % közteher terheli.
Figyelem!! A 2009. évre vonatkozó természetbeni kifizetéseket még 2009-ben ki kell adni, és így a beszerzésükről is gondoskodni, hogy ne fizessük meg a 2010-es szabályok szerinti adókat!
– Szuperbruttósítás: nem alkotmányellenes, így az összevont jövedelmeket a járulékfizetés összegével (27 %) meg kell emelni. Az adójóváírás összege emelkedik, ezért a munkaviszonyban lévők jelentősebb változást nem vesznek észre.
– Adósávok határai tágultak és az adómértékek is csökkentek.
– Adókedvezmények köre nagyon beszűkült, 2-3 adókedvezmény típus maradt meg, de a 2009-es bevallásban az eddigiek még érvényesíthetőek.

Különadó
2010. január 1-től hatályát veszítette ez az adónem, cserébe a vállalkozási és társasági adó mértékét megemelték 16%-ról 19%-ra.

Piaci viszonyokra jellemző díjazás (bér)
Főállású egyéni vállalkozóknak, társaságok személyesen közreműködő tagjainak, akik nem tartoznak az EVA hatálya alá, 2010. január 1-től piaci viszonyoknak megfelelően kell a járulékot és az összevont SZJA-t megfizetni. Társaságoknál célszerű a jogviták elkerülése miatt a személyes közreműködést munkaviszonnyá alakítani, a társasági szerződés módosításával. Egyéni vállalkozóknak csak annyit tudunk ajánlani, hogy ha tudnak, létesítsenek máshol munkaviszonyt.

 
Vagyonadó    TÖRÖLVE  !
Minden politikai ígérgetés ellenére, hogy eltörlik, sajnos február 25-ig az egyéni vállalkozóknak, magánszemélyeknek május 20-ig, társaságoknak május 31-ig bevallást kell adni a fizetendő adóelőlegről. Ezért felhívom mindenki figyelmét, hogy ha faggatom a vagyoni helyzetéről az adóbevallások készítése során, azt saját érdekében teszem. A bonyolult adóról, akik érintettek lehetnek, tájékoztatást adunk az irodában.

Egyéni vállalkozók
Lehetséges a vállalkozás szüneteltetése 2010. január 1-től minimum 30 napra, maxium 5 évre. Ez esetben mentesül a vállalkozói járulékok megfizetése alól, de ez idő alatt nem mehet álláskeresési támogatásra, és fizetnie kell a 4.950 Ft/hó egészségbiztosítási járulékot. Az okmányirodai ügyintézés módja megváltozik: személyes ügyintézés helyett interneten (ügyfélkapun át) kell majd rendezni ezen ügyeket. Az egyéni vállalkozók „új” típusú egyéni céggé alakulhatnak át korlátolt vagy korlátlan felelősséggel.

EVA
Mértéke 30 % az értékhatár visszaáll a 25.000 e Ft-ra.

Rehabilitációs hozzájárulás
20 fő feletti vállalkozás 2010-ben is a létszám 5 % után fizeteti, amennyiben nem foglalkoztat csökkent munkaképességűt. A mértéke 964.500.- Ft/év/fő-re emelkedett!!! A hozzájárulás alól mentességet kap az, aki az 5 %-os foglalkoztatási szintet teljesíti. A létszámot átlagos létszámként kell kezelni.

Iparűzési adó
2010-től a bevallásokat (kivéve a 2009. évi éves bevallás) és a befizetéseket (szeptember 15-től) már az APEH-hoz kell teljesíteni egyösszegben, melyet az APEH a bevallás szerinti megbontásban továbbít az önkormányzatok felé.

 
Felkészülés a 2009. évi SZJA zárásra
Január 31-ig meg kell kapni minden kifizetőtől, pénzintézettől a bevalláshoz szükséges igazolásokat. Ezeket gondosan összegyűjtve minél hamarabb, de február 15-ig mindenképp hozzák be az irodába!

Nem egyéni vállalkozó, és áfás adószámmal nem rendelkező magánszemélyek bevallásával február 25-ig érdemben nem tudunk foglalkozni!

SZJA 1%: Az elektronikus bevallások miatt ezek rögzítése irodánkban történik. Kérjük, jelezzék akár zárt borítékban, hogy hová kérik ezek utalását! Ellenkező esetben és ellenvetés hiányában a nyilatkozatokat elsősorban helyi és társadalmi érdekeltségű szervezetek ill. célok javára tesszük meg.

Irattári selejtezés!
2010-ben is folytatjuk a nem munkaviszonnyal kapcsolatos anyagok visszaadását!

Egyéb információk
Külön egyezség hiányában díjhátralékos ügyfelek részére a szolgáltatást (könyvelés, bérszámfejtés, adatszolgáltatások teljesítése) 2010. január 31. után felfüggesztjük, ügyfélkapunk alól töröltetjük.

A kor szellemében javasoljuk az e-mail címeik megadását ügyintézőiken keresztül! A szó elszáll, de az e-mail visszakereshető! (És rendkívül költséghatékony!)


Kívánunk a 2010. évre minden vállalkozásnak sikeres és eredményes évet!

Közzétéve:
Hírek kategóriába sorolva