2010 / 2011 : A legfontosabb és legaktuálisabb teendők

Szokásos év végi körlevelünket itt is elolvashatják, de a legaktuálisabbakat kiemelném:

2011-ben jelentősen változik (bővül) a gyermekek után igénybe vehető SZJA-kedvezmény. A törvény jelenlegi(?) értelmezése szerint ehhez szükség lesz a gyerekek adóazonosító jelére. Akiknek ez nem lett még megkérve, mielőbb szerezzék be, hogy azokat már a januári számfejtésnél is figyelembe tudjuk venni. A nyilatkozatokról konkrét tájékoztatást már a december havi bérjegyzékekkel szeretnénk adni.

A pénztárgépeket HATÁRIDŐN BELÜL irattassa ki mindenki, mert ép ésszel ugyan nem indokolható, de a szervíz túlterheltsége miatti pár napos késés is bírságolásra ad alapot, és ez alól a könnyű pénzszerzés alól nem tesz kivételt az adóhatóság! Jó hír, hogy a kiíratást „házilag” is el lehet végezni továbbra is, ha az nincs a szervíz által letitkosítva:
„Az adómemória kiíratását a vállalkozásnak önmagának vagy az APEH által jóváhagyott szerviz közreműködésével kell elvégeznie, a listát pedig az adó megállapításához való jog elévüléséig meg kell őrizni.”  Az APEH-közlemény itt olvasható.

A magánnyugdíjpénztárak „téeszesítése” utáni teendők jelenlegi olvasatban:
1. A pénztárban maradás feltételei olyan rettenetesek, hogy csak nagyon magas jövedelműek, vagy nyugdíjazáshoz közel állók számára éri meg gondolkodni rajta. Mindenki másnak a birka módjára történő automatizált sodródást javasoljuk.
2. Aki mégis marad, annak SZEMÉLYESEN kell tiszteletét tenni az illetékes nyugdíjigazgatóságon, az ott kapott nyilatkozatából másolati példányt a munkáltatójához (hozzánk) eljuttatni, hogy bérét megfelelően lehessen számfejteni.
3. Mindenkinek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénztári hozammal miképpen rendelkezik. Erre a pénztár is fel fogja hívni a figyelmet.
A./ Bedobható az állami feneketlen kútba, ami egy elvileg egyéni számlára kerül, de az egész homályos és ellentmondásos.
B./ Felvehető, felélhető. Nem szolgálja a jövőbeni öngondoskodást, de legalább biztosan a sajátom marad.
C./ Talán legszerencsésebb önkéntes pénztári számlára utaltatni.


KEDVES ÜGYFELÜNK!

Könyvelőirodánk nyitva tartása, az ügyek intézése az ünnepek alatt és január-februárban:

December: 22-23 8-16-ig csökkentett létszámú ügyelet
24-26 zárva
27-30 8-16-ig csökkentett létszámú ügyelet
31-02 zárva
Január: 03-17 teljes ügyintézés
18-tól teljes ügyintézés, de az évzárási teendők és határidők miatt Csillához előre időpontot kell egyeztetni!

Február 1-25-ig: Csillához kizárólag a 2010 évi SZJA-bevallás ügyében lehet bejelentkezni. Hitelkérelmek, mérlegkészítés, egyebek intézését csak ezt követően vállalja!

Az elmúlt években hozzá voltunk szokva ahhoz, hogy minden év kezdetén újra tanuljuk az adótörvényeket. A 2009. év azt is bebizonyította, hogy havonta is tudjuk tanulni és alkalmazni a változásokat. 2010-re már a heti illetve napi jogszabályváltozásokat próbáltuk elsajátítani. Ezek után már alig merem leírni az év végi tájékoztatómat, mert lehet, hogy már nem is lesz igaz, mire mindenki megkapja ezen sorokat. Az aktuális „fülkeforradalmi” változásokról igyekszünk folyamatos tájékoztatást adni irodánkban és honlapunkon is.
Összességében a jól működő és nyereséges vállalkozásokra a 2011-es év pozitív változásokat fog hozni. A kényszer- vagy éppen csak talpon maradó vállalkozások viszont adó- és járuléknövekedést fognak érezni.

Néhány gondolat (tájékoztatásul) a 2011. évvel kapcsolatban:

Pénztárgépet használók 2011. február 28-ig az év végi zárást végezzék el!
– Az APEH év elején gyakran végez helyszíni ellenőrzést boltokban és vendéglátóhelyeken, ahol a leltárt kéri, ezért szükséges, hogy január első napjaira már legalább piszkozatszerű mennyiségi leltár készüljön!

– A munkaviszonyok: Helyszíni ellenőrzések során feltárt be nem jelentett jogviszonyok miatt az APEH mulasztási bírságot, üzletbezárást és a járulékra becslést – több hónapra (3) visszamenőlegesen – állapít meg. Két tetten ért be nem jelentés között, pedig a teljes időszakra becsülhet járulékot. Ezekre még további bírságot és késedelmi pótlékot számíthat fel. Munkavállaló csak bejelentés után és jelenléti ívben való rögzítés után álljon munkába!

– Egyszerűsített foglalkoztatás: Előre be kell jelenteni a foglalkoztatás tényét az adóhatóság felé, jelenléti ív vezetése szükséges. Foglalkoztatási korlátok a korábbi alkalmi kiskönyvhöz hasonlóak. Közteher napi 500.- Ft illetve 1.000.- Ft.

– START-kártyás foglalkoztatás: várhatóan 2011. december 31-ig adnak ki új kártyát, amelyek érvényességi idejére a járulékkedvezmény jár. Tapasztalataink szerint nem mindenki használja ki e kedvező járulékkal történő foglalkoztatás lehetőségét, érdemes egy új dolgozó felvétele előtt érdeklődni a lehetőségekről. Start-Plusz: 1 év munkanélküli, GYES-ről, GYED-ről visszatérő munkavállaló, ill. GYES alatt is. Start-extra: 1 év munkanélküli 50 év fölötti esetén.

Új forma a GYED, GYES illetve GYET-ről visszatérő munkavállalók amennyiben 4 órában kerülnek foglalkoztatásra akkor a 27%-os járulék helyett 20 %-ot kell fizetni. Ez a kedvezmény vonatkozik a másik 4 órás normál munkavállalóra is. A létszámnövekedést biztosítani kell ezen foglalkoztatás mellett.


– Nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei:
a/ Akik 2007. december 31-ig 62 éves koruk betöltése előtt öregségi nyugdíjasok lettek, 2011-ben továbbra is kereseti korlát nélkül foglalkoztathatóak.

b/ Akik 2008. január 1-től 62 éves koruk betöltése előtt lettek öregségi nyugdíjasok, 2011-ben a minimálbér 18-szorosáig tehetnek szert bérjövedelemre. Amikor ezt meghaladják, az azt követő hónaptól év végéig a nyugdíjfolyósításuk szünetel.

c/ Rehabilitációs járadékban részesülők 6 egymást követő hónap havi átlagában nem kereshetnek többet, mint a járadékuk alapját képző átlagkereset (határozatukban szerepel!!!) összegének 90%-a. A kereset meghatározása: a bruttó kifizetés csökkentve az SZJA-val (az alkalmazotti kedvezmény figyelembe vétele nélkül) és a járulékkal. Ettől függetlenül a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét megkaphatják.

d/ Rokkantsági nyugdíjasok: 6 egymást követő hónap havi átlagában nem kereshetnek többet a rokkantsági nyugdíjuk összegének kétszeresénél. Ettől függetlenül a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét megkaphatják.

e/ Szociális járadékosok: 6 egymást követő hónap havi átlagában nem kereshetnek többet a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének 80%-ánál.

C, d, e pontok esetében: Ha a kereseti korlátot átlépik, az ellátást véglegesen elveszítik!!!! Javaslat: Minden hatodik hónapban fizetés nélküli szabadságra küldeni a dolgozót, így nem lesz 6 havi átlaga. A jogviszony megszüntetése esetén alkalmi foglalkoztatás keretében dolgozhat.


– Továbbra is kérünk mindenkit, hogy bármilyen figyelmeztető levéllel időben keressenek fel minket, hogy akár a mi, akár a vállalkozó tévedéséből eredő hiányosságot időben pótolhassuk, vagy a sajnos szintén előforduló hatósági adminisztrációs hibát tisztázhassuk, mielőtt bírság kiszabására kerülne sor.

– A minimálbér változása miatt januárban ismét mindenkinek kiküldjük a munkaszerződés módosításokat. Garantált szakmai minimálbér 94.000.- Ft/hó, minimálbér 78.000.- Ft/hó

– Egyéni vállalkozók és társas vállalkozók járulékfizetése jelentősen változik január 1-től. A járulékot kötelező a vállalkozások zömében a garantált minimálbér (94.000.- Ft/hó) után fizetni, már 2011. január 1-tól. Eltörölték a minimálbér kétszeres utáni járulékfizetési szabályt, illetve eltörölték a piaci étéken megállapított járulékfizetést.

– SZJA legfontosabb változásai:
– egységes adókulcs 16 % az összevont illetve különadózó jövedelmek után. Az összevont jövedelmek után a szuperbruttósítás maradt.
– az alkalmazotti kedvezmény mértéke és határa csökkent.
– családi pótlékra jogosult gyerekek után adóalap csökkentő tétel vehető figyelembe az alábbiak szerint 1-2 gyerek után havi 62.500.- Ft/gyerek/hó, 3 vagy ennél több gyerek után 206.250.- Ft/gyerek/hó. Az adóalap csökkentő összeg a házaspárok vagy élettársak között tetszőlegesen osztható meg. Fontos a gyerekkedvezmény a gyerekek adóazonosító jelének megadásával vehető figyelembe.

– Természetbeni juttatások (étkezési jegy, üdülési csekk, iskolakezdési támogatás, stb.) fogalma megszűnik, helyettük az alábbi tartalommal kerülnek meghatározásra a nem bér jellegű juttatások:
I. Egyes béren kívüli juttatások: adóteher juttatások után 1,19-es szorzóval növelt összeg után 16 % (19,4 %)
– hideg-meleg étkezési utalvány maximum 18.000.- Ft/hó
– üdülési csekk 78.000.- Ft/fő (közeli hozzátartozónak is adható)
– internet 5.000.- Ft/hó
– iskolakezdési támogatás 23.400.- Ft/gyerek
– Széchenyi pihenőkártya 300.000.- Ft/év
– Önkéntes pénztárakba befizetett összeg minimál bér 50 % illetve 30 %-ig
– munkakör betöltéshez szükséges szakmai ismeretek megszerzése a minimál bér 2,5-
szereséig
– helyi utazási bérlet
II. Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyéb juttatások: adóteher a jövedelem 1,19-szerese után 16 % SZJA és 27 % EHO (44 %)
– Telefonhasználat
– reprezentáció, üzleti ajándék nem társasági adó alanyok számára
– reklámcélú kis értékű szóró ajándék
– csekély összegű ajándék 7.800.- FT/alkalom évente 3-szor
III. Azon juttatások, amelyek nem férnek bele a fenti kettőbe. A magánszemély összevont jövedelme lesz. Adóteher: 1,27-es szorzóval növelt összeg 16 %-a és a Tb. törvény szerinti 27 % járulék.

– Ingatlan bérbeadás 2011-től csak összevont jövedelemként lehet leadózni.

– Egyéni vállalkozók 500 millió adóalapig 10 % vállalkozói adót fizetnek.

– 2011. évi jövedelmek után lesz először alkalom a „söralátétes” SZJA bevallás elkészítésre

Számlázás: gyakori hibákra hívnám fel a figyelmet, és amennyiben bárki úgy érzi, hogy nem helyesen végzi a számlázást, kérjük, keresse fel irodánkat, hogy pontosítsuk a hiányosságokat.
– fordított adózás szabályai alapján kiállított készpénzes számlákra is rá kell írni a vevő adószámát
– a folyamatos teljesítésű szolgáltatások (biztonsági szolgálat, bérbeadás, általány alapján fizetett havi díj, oktatás, stb) esetében a teljesítés időpontja megegyezik a pénzügyi fizetési határidővel.
– Készpénzes számlákon a helyes áfa feltüntetése: 25 % adó esetén 20%, 18 % adó esetén 15,25 % (a bruttó ár áfa tartalmát kell feltüntetni a készpénzes számlán)
– A számlatömbben folyamatos legyen a számla keltezése!

– Társasági adó: mértéke 500 millió Ft adóalapig 10 %
Társasági adó feltöltés a 100 millió árbevétel fölött kötelező

Egyéni vállalkozók: lehetséges a vállalkozás szüneteltetése 2010. január 1-től minimum 30 napra, maximum 5 évre. Ez esetben mentesül a vállalkozói járulékok megfizetése alól, de ez idő alatt nem mehet álláskeresési támogatásra, és fizetnie kell az 5.100 Ft/hó egészségbiztosítási járulékot. Az okmányirodai ügyintézés módja megváltozik: személyes ügyintézés helyett interneten (ügyfélkapun át) kell majd rendezni ezen ügyeket. Az egyéni vállalkozók „új” típusú egyéni céggé alakulhatnak át korlátolt vagy korlátlan felelősséggel.

EVA: nincs változás

Rehabilitációs hozzájárulás: 20 fő feletti vállalkozás 2011-ben is a létszám 5 %-a után fizeti, amennyiben nem foglalkoztat csökkent munkaképességűt. A mértéke 964.500.- Ft/év/fő. A hozzájárulás alól mentességet kap az, aki az 5 %-os foglalkoztatási szintet teljesíti. A létszámot átlagos létszámként kell kezelni.

Vállalkozók kommunális adója: 2011-től megszűnik ez az adónem.

Felkészülés a 2010. évi SZJA zárásra:

Január 31-ig meg kell kapni minden kifizetőtől, pénzintézettől a bevalláshoz szükséges igazolásokat. Ezeket gondosan összegyűjtve minél hamarabb, de február 15-ig mindenképp hozzák be az irodába!

Nem egyéni vállalkozó, és áfás adószámmal nem rendelkező magánszemélyek bevallásával február 25-ig érdemben nem tudunk foglalkozni!

SZJA 1%: Az elektronikus bevallások miatt ezek rögzítése irodánkban történik. Kérjük, jelezzék akár zárt borítékban, hogy hová kérik ezek utalását! Ellenkező esetben és ellenvetés hiányában a nyilatkozatokat elsősorban helyi és társadalmi érdekeltségű szervezetek ill. célok javára tesszük meg.

Irattári selejtezés! 2011-ben is folytatjuk a nem munkaviszonnyal kapcsolatos anyagok visszaadását, a belvízi helyzetre tekintettel kérek mindenkit, a bizonylatainak épsége miatt vegye komolyan.

Külön egyezség hiányában díjhátralékos ügyfelek részére a szolgáltatást (könyvelés, bérszámfejtés, adatszolgáltatások teljesítése) 2011. január 12. után felfüggesztjük, ügyfélkapunk alól töröltetjük.

A kor szellemében javasoljuk az e-mail címeik megadását ügyintézőiken keresztül! A szó elszáll, de az e-mail visszakereshető! (És rendkívül költséghatékony!)


Kívánunk a 2011. évre minden vállalkozásnak sikeres és eredményes évet! (és minél kiszámíthatóbb, rugalmas jogszabályi hátteret)
 

Közzétéve:
Hírek kategóriába sorolva