Évvégi körlevél 2015

KEDVES ÜGYFELÜNK!
A gyors változások miatt nagyon fontosnak tartjuk, hogy akinek van e-mail elérhetősége, az adja meg részünkre, hogy rögtön tudjuk a tájékoztatókat eljuttatatni, hisz néha csak napjaink vagy esetleg óráink vannak az új információk célba juttatásához.

Néhány gondolat (tájékoztatásul) a 2016. évvel kapcsolatban:
-Pénztárgépet használóknak felhívjuk a figyelmét, hogy az év végi pénztárgép zárás megszűnt, viszont az üzembe helyezéshez képest egy éven belül (majd évente mindig!) mindenkinek szervizeltetni kell a gépet. Elmaradása esetén a NAV bírságol. Szüneteltetés 12 hónapra kérhető, átírás és megszüntetett gép „újraélesztése” irreális költséggel jár!

– A NAV év elején gyakran végez helyszíni ellenőrzést boltokban és vendéglátóhelyeken, ahol a leltárt kéri, ezért szükséges, hogy január első napjaira már legalább piszkozatszerű, mennyiségi leltár készüljön!

– A minimálbér változása : minimálbér 111.000.- Ft, szakmai minimálbér 129.000.-Ft lesz 2016. január 1-től. Erre vonatkozó – a korábbi évekhez hasonlóan – a dolgozók részére elkészítjük béremelésről az értesítést.

Számlázás: (új szabály) 2016. január 1-től a folyamatos teljesítésű szolgáltatások számlázása a következők szerint történhet:
1. ha az elszámolási időszak előtt kerül kiszámlázásra az adott szolgáltatás akkor a teljesítés időpontja megegyezik a számla keltével.
2. ha az elszámolási időszak vége után kerül kiállításra a számla, akkor a fizetési határidővel egyezik a teljesítési idő, de a teljesítés idő és az elszámolási időszak között nem lehet több, mint 60 nap.
Gyakori hibákra hívnám fel a figyelmet, és amennyiben bárki úgy érzi, hogy nem helyesen végzi a számlázást, kérjük, keresse fel irodánkat, hogy pontosítsuk a hiányosságokat!
– fordított adózás szabályai alapján kiállított készpénzes számlákra is rá kell írni a vevő adószámát
– 5 %-os áfa kulcs terheli a
– házi sertéshúst frissen, hűtve, fagyasztva
– új lakásépítésnél ha társasházban a hasznos terület kisebb mint 150 m2 illetve egylakásos ingatlan esetén a 300 m2
– Készpénzes számlákon a helyes ÁFA feltüntetése (felül és alul is): 27 % adó esetén 21.26 %, 18 % adó esetén 15,25 % (a bruttó ár áfa tartalmát kell feltüntetni)
A számlatömbben folyamatos legyen a számla keltezése! Nem lehet korábbi dátummal írni számlát, mint ahogy az megvásárlásra került!!!! A számlázó programokat, azok cseréjét, váltását (verzióváltás kivételével) kötelező bejelentenünk.

Azon kft-k tulajdonosainak, amelyeknek a jegyzett tőkéje nem éri el a 3 millió Ft-ot 2016. március 15-ig fel kell emelniük a jegyzett tőkét legalább 3 millió forintra. Az emelés történhet eredménytartalék terhére, így akinek lehetősége van rá, keressen ebben az ügyben. A rövid határidőre tekintettel még ezt az igényt 2016. január 31-ig kell jelezni felém. Az érintett társaságokat közvetlenül is megkeressük.

– SZJA legfontosabb változásai:
– Családi kedvezmény változik a 2 gyerekes családoknál 2016-ban gyerekenként 12.500.- Ft lesz az SZJA kedvezmény
– A munkáltatónak a havi járulékbevallásokban a következő adatokat kell közölni a foglalkoztatottakra tekintettel: családi kedvezmény közös érvényesítése esetén az eltartottak adatait, a közös érvényesítés esetén a másik fél adóazonosítóját, az első házasokat megillető kedvezmény esetében a házastárs neve adóazonosító jele, megosztás módja. A nyilatkozatokat soron kívül megküldjük a foglalkoztatóknak és soron kívül kérjük azok visszajuttatását, de legkésőbb 2016. január 31-ig. Ha nem kapjuk vissza a nyilatkozatokat akkor nem áll módunkban a kedvezményeket érvényesíteni.
– belföldi fuvarozásban közreműködő magánszemélyek részére a belföldi kiküldetésre tekintettel fizetett összeg egy része adómentes lesz (kormányrendelet szabályozza)

– Egyes béren kívüli juttatások: adóteher a juttatások után: 1,19-es szorzóval növelt összeg után 16 % (19,8 %) SZJA és 14 % EHO kerül megfizetésre (össz: 35,7%).
– étkezési utalvány (Erzsébet utalvány maximum 8.000.- Ft/hó (kizárólag a Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt-én keresztül megvásárolva)
– iskolakezdési támogatás minimálbér 30%/gyerek
– Önkéntes pénztárakba befizetett összeg a minimálbér 50 %, illetve 30 %-ig
– munkakör betöltéshez szükséges szakmai ismeretek megszerzése a minimál bér 2,5-
szereséig
– helyi utazási bérlet
A fent felsorolt juttatások összege nem haladhatja meg éves szinten az 200.000,- Ft-ot.
– Széchenyi Pihenő kártyára történő utalás az alábbiak szerint:
Vendéglátás 150.000.- Ft/év
Szálláshely 225.000.- Ft/év
Szabadidő 75.000.- Ft/év
A két juttatási forma nem haladhatja meg együttesen a 450.000.- Ft/év keretösszeget

– Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyéb juttatások: adóteher a jövedelem 1,19-szerese után 16 % SZJA és 27 % EHO (össz: 53,55 %)
– Telefonhasználat
– reprezentáció, üzleti ajándék
– reklámcélú kisértékű, szóró ajándék
– csekély összegű ajándék 10.150- FT/alkalom, évente 3-szor
– Azon juttatások, amelyek nem férnek bele a fenti kettőbe, a magánszemély összevont jövedelme lesz. Adóteher: 1,27-es szorzóval növelt összeg 16 %-a és a Tb. törvény szerinti 27 % járulék.

– Adómentesen adható juttatások: (ilyen is van 2014-től)
1. a munkavállalónak a hitelintézettől vagy a munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez adott támogatás
2. összeghatár nélkül adható a sport törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló bérlet vagy belépőjegy
3. évi 50.000.- Ft/fő korláttal kulturális rendezvények belépődíja

– Ingatlan bérbeadás: 2014-től megfizetett 14 %-os EHO nem költség


Egyéni vállalkozok:
– Szoftvertermékek után is érvényesíthető a kisvállalkozói kedvezmény
– káreseménnyel összefüggésben kapott kártalanítás bevétel
– Tárgyi eszközök beszerzéséhez felvett hitel (2014.01.01-től kötött szerződésekre) kamata után adókedvezmény jár, amelynek mértéke a megfizetett kamat 60 %-a
– A jövedelem-minimum meghatározásakor nem csökkenthető az ELÁBÉ-val és az alvállalkozói díjjal
– Az elhatárolt veszteség 2015-től csak 5 öt évre határolható el. 2014-íg keletkezett veszteség 2025. december 31-ig lehet felhasználni.
Társasági adó:
Látványsport támogatása: társasági adó 70 %-ig adható támogatás az alábbi sportágaknak (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong) és az adott támogatás költésgént is leírható. A támogatás összegére eső társasági adó 75 %-át kiegészítő sportfejlesztési támogatásként kell befizetni a sportági szövetségnek.
2015. január 1-től a NAV-nak tett nyilatkozat alapján az fizetendő társasági adóelőleg megfizetésére illetve a társasági adó bevallással esedékes adóra is lehet nyilatkozni 50 % illetve 80 % mértékben
Nyereség minimumra vonatkozó szabályok szintén változtak az SZJA- szabályok szerint.
Veszteség elhatárolás szabályai hasonlók az SZJA szabályokhoz.
Kapcsolt vállalkozások fogalma bővült az ügyvezetés egyezőségére tekintettel.

A 2013. 12.31. után felvett beruházási hitelek megfizetett kamata után 60 %-os adókedvezmény vehető igénybe.
A reprezentációként elszámolni kívánt éttermi szolgáltatásról nem kell számlát kérni, ha a vállalkozás bankkártyájával történik a fizetés.
A tagi kölcsön adóévi növekedésének 50 %-val növelni kell a társasági adó alapját. (ez már 2013. évi szabály)

ÁFA: 5 %-os ÁFA terheli
– házi sertéshúst frissen, hűtve, fagyasztva
– új lakásépítésnél ha társasházban a hasznos terület kisebb mint 150 m2 illetve egylakásos ingatlan esetén a 300 m2
Gabonaszektor fordított adóztatása 2018.12.31-ig meg van hosszabítva.
A folyamatos szolgáltatásokra és termékértékesítésekre vonatkozó szerződéseket át kell dolgozni arra tekintettel, hogy kerüljön meghatározásra az elszámolási időszak, mert a számlákat a szerződésben meghatározott időszakra kell minden esetben kiállítani.
Az 1 millió Áfa tartalmat meghaladó számlákról adatszolgáltatás van a NAV felé, ezért kérjük a vevő adószámát feltüntetni ezeken a számlákon.
Felnőttképzés csak akkor lehet adómentes, ha a felnőttképzésről szóló törvény alapján engedélyezték és szervezték.
Egyszerűsített számla adattartalma bővült
– a számlán fel kell tüntetni a teljesítés időpontját, ha az eltér a számla kibocsátás időpontjától
– Fordított adózás kifejezést fel kell tüntetni, ha erre igénybevevő kötelezett

EVA: változás nem volt.

Cégautó adó: nem volt változás

KATA:
– Nem minősül főállásúnak az a vállalkozó, aki egyidejűleg több jogviszonyban foglalkoztatnak, és azok együttesen elérik a heti 36 órás munkaviszonyt
– aki más vállalkozásban főállású egyéni vagy társas vállalkozó
– Főállású KATA-s vállalkozó választhatja 2014.01.01-től a 75.000.- Ft/hó magasabb tételes adót. Az ellátási alap 136.250.- Ft/hó. Ezt az igényt irodánkban kell jelezni.
– KATA kizárása adótartozás miatt csak a december 31-én fennálló 100.000.- Ft-os adótartozás esetén lesz

KIVA:
– A KIVA-ra való áttérésre egész évben lehetőség van
– A KIVA alanyiság előtt beszerzett,de KIVA alanyként eladott tárgyi eszközök nyilvántartási értékével csökkenthető a KIVA alapja
– KIVA alanyiság első évében csökkenti az adóalapot a nyitó és zárókészlet közötti negatív különbség.
Számvitel:
A mérlegforduló napon 10 millió Ft-ot meghaladó 60 napon túli lejárt köztartozás esetén a következő évre kötelező könyvvizsgálót választani.

EKAER rendszer
A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettségét jelenti. A szabályozás a következő adóalanyokra terjed ki:
– az Európai Unió más tagállamából történő termékbeszerzés vagy egyéb behozatal
– Magyarországról az Európai Unió más tagállamába történő termékértékesítés vagy egyéb kivitel
– belföldi forgalomban nem végleges felhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés, ha a termék szállítása útdíj köteles járművön történik, és az áru értéke egy vevőhöz kapcsolódóan meghaladja a 2.500 kg vagy az áru adónélküli értéke meghaladja a 5 millió Ft-ot.
– kockázatos termék esetében ez a határ 500 kg vagy 1 millió Ft
Azon vállalkozások, akik a felsorolt esetkörbe tartoznak 2015. január 1-től a termékeiket csak EKAER számmal szállíthatják, amelyet az ekaer.nav.gov.hu felületen lehet igényelni.
Azon vállalkozások, amelyek a köztartozás mentes adatbázisban nem szerepelnek kauciót kell fizetni egy NAV által létrehozott letéti számlára.

Egyéb változások:
Illetékmentes lesz sor igazolványnak a kiállítása és valamennyi adóhatósági eljárás (adóigazolás)

A társas vállalkozásokat A NAV minősíteni fogja (megbízható, átlagos és kockázatos), amely előnyökkel és hátrányokkal fog járni.

Felkészülés a 2015. évi SZJA zárásra:

Január 31-ig meg kell kapni minden kifizetőtől, pénzintézettől a bevalláshoz szükséges igazolásokat. Ezeket gondosan összegyűjtve minél hamarabb, de február 15-ig mindenképp hozzák be az irodába!

Nem egyéni vállalkozó, és áfás adószámmal nem rendelkező magánszemélyek bevallásával február 25-ig érdemben nem tudunk foglalkozni!

A könyvelési anyagokat folyamatosan kérjük minden hónapban irodánkba eljuttatni, hogy időben elkészüljenek a bevallások. Amennyiben nem kapunk könyvelési anyagot, a bevallásokat nem nyújtjuk be „0” adattat tartalommal a későbbi viták elkerülése miatt, de ezekből fakadó bírságért sem vállalunk felelőséget.

Külön egyezség hiányában díjhátralékos ügyfelek részére a szolgáltatást (könyvelés, bérszámfejtés, adatszolgáltatások teljesítése) 2016. január 12. után felfüggesztjük, ügyfélkapunk alól töröltetjük, és erről külön értesítés nem küldünk. A felfüggesztés jelentős bírsággal járhat a vállalkozások számára, mivel a bevallások benyújtása nem történik tovább részünkről.


Kívánunk a 2016. évre minden vállalkozásnak sikeres és eredményes évet!


                             Balázsi Csilla és munkatársai

4440 Pf.: 44.          iroda: Tiszavasvári, Gombás András u. 23/C
                           www.csip.hu        iroda@csip.hu 
        (42) 220-120*; 520-120; 911-010     0620-332-60-70
Fenti számok munkanap 8-16-ig beválasztó menübe kerülnek.
Az iroda belső mellékei közvetlenül is hívhatóak(220-121 … 220-129), lásd a honlapunkon!
                            e-FAX (0-24) : (42) 275-279

Közzétéve:
Hírek kategóriába sorolva