Iskolakezdési támogatás

Iskolakezdési támogatást az Szja tv. 70. paragrafus szerint a munkáltató adhat munkavállalójának illetve a társas vállalkozás is a személyesen közreműködő tagjának, de azért ezeknek a feltételeknek a teljesülése még kevés lesz, hogy kedvezményes, 25%-os adózással használhassuk ezt a juttatást.

(mkoe.hu, adónet.hu)

A kiadás feltétele, hogy a magánszemély családi pótlékra jogosult szülő legyen, vagy vele egy háztartásban élő házastársa. Itt bizony minden szó fontos, és érdemes arra is odafigyelni, hogy a törvény szerint meghatározott jogosultak nem feltétlenül a vér szerinti szülők. Látható, hogy a külön élő házastársak, az élettársak nem lesznek jogosultak erre a juttatásfajtára, hacsak nem ők a családi pótlékra jogosult szülők.

Emellett teljesülni kell annak a feltételnek is, hogy a jogosultság alapjául szolgáló gyermek az adott év tanévkezdésekor közoktatásban vegyen részt. Leegyszerűsítve ez nálunk általános és középiskolai tanulót jelent. Nem zárul le feltétlenül ez a jogosultság azzal, hogy a gyermek érettségi vizsgát tesz, ha a tanulói jogviszony továbbra is fennáll – például technikus képzés keretein belül – és a gyermek még nem nőtte ki a családi pótlékra való jogosultság korhatárát.

Természetesen a munkáltató az ő munkavállalóinak adhat iskolakezdési támogatást. Ha mindkét szülő egy cégnél dolgozik, akkor mindkettőnek, ha csak az egyik, akkor csak az egyiknek biztosíthat a vállalkozás iskolakezdési támogatást a szabályoknak megfelelő minden gyermek után a minimálbér 30% mértékéig, 22.050 forintig. Ha egy családban 2 gyermek van, akkor a jogosult apa is kaphat 44.100 forintot, és a jogosult édesanya is ugyanennyit, mindegyikük a saját munkáltatójától.

Megvalósítás
Mielőtt iskolakezdési támogatást nyújtunk, érdemes munkáltatóként a fenti feltételekről megbizonyosodnunk. Különösen azért is, mert a személyi jövedelemadóról szóló törvény 71. paragrafusa külön utasítást ad nekünk erre.
„(2) A juttató az (1) bekezdés szerinti adókötelezettségének megállapításához figyelembe veszi a magánszemélynek az adott juttatásra vonatkozó rendelkezésben foglalt feltételek fennállásáról szóló nyilatkozatát.”
Bár plusz feladatnak tűnik, de nagy könnyebbség ez a munkáltatónak. Nem kell iskolalátogatási igazolást kérnünk a gyermekhez kapcsolódóan, nem kell családlátogatással, vagy lakcímkártyák ellenőrzésével megbizonyosodnunk a közös háztartásban élésről. A törvény egyértelműen a magánszemély nyilatkozatát jelöli meg, mint a kedvezményes adózás feltételeit megalapozó dokumentumot. A munkavállaló nyilatkozatának tehát a fenti összes tényről információt kell biztosítani, azonban ha ez a nyilatkozat elkészült, akkor annak valóságtartalmáért a magánszemély felel, így a juttatónak nem kell külön nyomozást kezdeményeznie. Amennyiben nyárra tervezük a juttatás kiosztását, már most érdemes a törvény szövegéből összeállítani ezt a dokumentumot. Ha utalvány formában kerül az iskolakezdési támogatás kiadásra, akkor a megrendelés előtt ki szoktam töltetni ezeket a lapokat, nehogy azt követően derüljön ki, hogy a munkavállaló nem tud, nem akar a törvényi elvárásoknak megfelelő tartalmú nyilatkozatot aláírni.

Utalvány

A juttatás kiadásának elterjedt módja az iskolakezdési támogatás utalvány, mely a törvény szerint tankönyvre, taneszközre, ruházatra használható fel az utalványszolgáltatóval szerződött elfogadóhelyeken. Ez a viszonylag hosszú, és széles körben értelmezhető felsorolás már arra enged következtetni, hogy nagyon sok üzlet sokféle termékére elkölthető majd ez az támogatás. Nincs ez máshogy a valóságban sem, sőt! A meleg étkezési utalványhoz hasonló rugalmassággal fogadja szinte minden üzlet, akiknek a törvény által meghatározott termékkörbe tartozó áruja van. Ezért is olyan népszerű ez a juttatásfajta az erre jogosultak körében. Már-már a 2010-re a magas adóterhek miatt elfeledett csekély értékű ajándékutalvány felhasználhatóságával vetekedik ez az iskolakezdési támogatás utalvány.

Nagy fájdalma a szülőknek, hogy az iskolakezdéssel járó legnagyobb költségre, az iskolában megvásárolható tankönyvekre csak ritkán fordítható. Ennek a hiányosságnak a kiküszöbölésére indult azért pár kezdeményezés, ahol például az iskolához közeli könyvesbolt vette magára a tankönyvek értékesítésének feladatát, így ő utalvány elfogadóként képes kezelni az előbbi problémát.

Számlák elszámolása

A másik kiadási mód a munkáltatónál történő számlák elszámolása. Ebben az esetben minden a törvény által meghatározott termékkörbe illeszkedő számla befogadható. A számlákra épülő elszámoláshoz kapcsolódóan szinte automatikusan jön a kérdés: kinek a nevére szóljon. Szerencsére a precízen megfogalmazott törvényi keretrendszer erre is megadja a választ: „a munkáltató, illetve a bér kifizetője” nevére szóló számlákat kell elszámolnunk.

Természetesen befogadáskor a munkáltatónak ellenőriznie kell az érkező számlákat, mégpedig ezek tartalmát és kibocsájtási idejét is, hiszen mindkettő meg kell hogy feleljen a 70. paragrafus kitételeinek. Tehát a megfelelő termékkörről a tanévkezdést megelőző és azt követő 60 napon belül született számlákat téríthetünk. Látszólag ez a módszer többletadminisztrációval jár az utalványok kiosztásához képest, azonban a munkavállalók szívesen veszik ezt az elszámolási módot, hiszen ilyen esetben semmi gondot nem jelent majd az iskolai tankönyvek kifizetése.

Sokat egyszerűsíti a számlák kezelésének folyamatát, ha időben keretet adunk leadásuknak, hogy ne 120 napon keresztül kelljen folyamatosan gyűjteni, ellenőrizni, kifizetni ezeket. Természetesen a számlák térítésének ideje előtt ebben az esetben is fontos a korábban említett nyilatkozat beszerzése, mely szerint a juttatásban részesülő magánszemély, illetve gyermeke megfelelnek a törvény által meghatározott feltételeknek.

A jól elkölthető iskolakezdési támogatás valóban nagy segítség az iskolás gyermekkel rendelkező családoknak. A pontos törvényi szabályozásnak köszönhetően a munkáltató számára is könnyen megvalósítható kedvező adózású juttatás. Amennyiben már most felkészülünk rá, megtervezzük az ehhez kapcsolódó folyamatainkat, akkor kevés adminisztrációval és sok felhasználási idővel tudjuk dolgozóink rendelkezésére bocsájtani.

 

Közzétéve:
Hírek kategóriába sorolva