Mit tehet, ha eltűnt a számlatömbje?

Bárkivel megeshet, hogy elveszti, elkeveri egy költözés közben a számlatömbjét, esetleg ellopják az táskájával együtt. Mi ilyenkor a teendő?

(adozona.hu)

„Elhagytam a számlatömböm, s könyvelőm javaslatára erről egy levélben értesítettem az adóhatóságot, megjelölve a számlatömb sorszámát, de nem tudom, van-e egyéb tennivalóm” – írta lapunknak egy olvasó.

A számlatömb elvesztését nem köteles bejelenteni a tulajdonos az adóhatóságnál – tudatta az Adózónával az APEH, ugyanakkor célszerű az elvesztés tényét – az esetleges visszaélések elkerülése érdekében – közzététetni, például a Pénzügyi Közlönyben. Az érvénytelenítendő számlatömb esetében fel kell tüntetni tulajdonosának nevét, székhelyét, valamint sorszámát (tól-ig) és az érvénytelenítés napját. Az érvénytelenítés bizonyítékát (pl. a megjelent közlönyt) az adó megállapításához való jog elévüléséig meg kell őrizni.

Amennyiben az elveszett számlatömb már tartalmazott kitöltött számlát, akkor a bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítése érdekében az adózónak a számla hiteles másolatát célszerű kérnie a vevőjétől, szolgáltatás igénybevevőjétől (vagyis a számla befogadójától). A számla befogadója a birtokában lévő számláról a számlakibocsátónak fénymásolatot készíthet, azt megjegyzéssel (mely esetleg a másolat kiadásának indokát is tartalmazza), dátummal és aláírással, cégbélyegzővel ellátva hitelesítheti. Az így kibocsátott másolat birtokában az adózó bizonylatmegőrzési kötelezettségét teljesíteni tudja.

Törvényi hivatkozások:
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény) 179. §-ának (1) bekezdése értelmében minden személy, szervezet, aki (amely) e törvényben szabályozott jogot gyakorol, illetőleg akire (amelyre) e törvény kötelezettséget állapít meg, köteles az adómegállapítás hiánytalan és helyes volta ellenőrizhetőségének érdekében az általa kibocsátott okirat másodlati példányát, valamint a birtokában levő vagy egyéb módon rendelkezésére álló okirat eredeti példányát, vagy – ha azt az áfatörvény nem zárja ki – eredeti példány hiányában annak hiteles másolatát legalább az adó megállapításához való jog elévüléség megőrizni.

Ugyanezen § (2) bekezdése alapján a megőrzés egész időtartama alatt folyamatosan biztosítani kell az okirat és az abban foglalt adattartalom sértetlenségét, eredetiségének hitelességét és olvashatóságát.
 

Az adóhatóság ugyanakkor az Adózónának adott kérdésre válaszolva fontosnak tartotta jelezni: válaszai szakmai véleménynek minősülnek, kötelező jogi erővel nem bírnak.
 

Közzétéve:
Hírek kategóriába sorolva