Színlelt szerződés: mi alapján minősít az APEH?

Egy társaság megbízási szerződéssel alkalmazott vagyonőröket, mégpedig úgy, hogy azoknak egész hónapban a cég rendelkezésére kellett állniuk, a cég által meghatározott munkavégzési helyen és a cég utasításai alapján, a cég eszközeivel kellett a munkát elvégezniük. Az APEH a cég szerződését átminősítette munkaviszonnyá, pedig elég lett volna egy jól megfogalmazott szerződés, hogy a cég elkerülje az átminősítést. Összefoglaltuk, melyek az elsődleges és a másodlagos jegyek, ami alapján az adóhatóság átminősíti a szerződéseket.

(adozona.hu)

Elsődleges minősítő jegyek: önmagukban meghatározóak lehetnek a munkaviszony minősítése szempontjából, és általában más minősítő szempontok fennállása nélkül is alátámasztják a munkaviszony létét:

– feladat-meghatározás jellege;
– személyes munkavégzési kötelezettség;
– a munkaadó foglakoztatási kötelezettsége és a munkavállaló rendelkezésre állási kötelezettsége;
– alá-fölérendeltségi viszony

Másodlagos minősítő jegyek: egyedülállóan nem feltétlenül meghatározóak, hanem csak más minősítő jegyekkel együttesen eredményezhetik a jogviszony munkaviszonnyá történő minősítését:

– irányítási, utasítási és ellenőrzési jog;
– munkavégzés időtartama, kizárólagosság, munkaidő-beosztás;
– munkavégzés helye;
– díjazás;
– munkaeszközök, erőforrás felhasználása;
– munkavégzés feltételeinek biztosítása;
– írásbeliség.

Hiába minősíti át az APEH egy evás cég szerződését, ha a társaság egy esetleges vállalkozási, alvállalkozói jogviszonyból származó bevétele, 30 százalékos eva megfizetése után, rögtön a magánszemélyhez kerül, tőle az átminősítést követően nem egyszerű azt behajtani. Fontos tudni azt is, hogy adóügyben a szerződés színleltségét nemcsak az adózó terhére, hanem adott esetben a javára is értékelni kell. (BH2002/208.) Bár az eddigi tapasztalatok alapján a cégek, melyeknél színlelt szerződést talált az adóhatóság, sorra bukják el a pereket, a bíróság ilyenkor rendszerint a munkavállalókat is bünteti, nem vizsgálva a feltételeket, körülményeket.

Ferencz Gyöngyi & Kneitner Lea
 

Közzétéve:
Hírek kategóriába sorolva