Néhány pontosítás az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatban

az Ügyvezető cikkéből

Az első, amire ki kell térnünk az egyszerűsített foglalkoztatás és a kötelező munkaegészségügyi alkalmassági vizsgálat viszonya. A 3/2010. (VII. 30.) NGM rendelet vonatkozó előírásai szerint az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka vagy alkalmi munka esetén a munkavállaló foglalkoztathatósági vizsgálatára a munkáltató vagy a munkavállaló kezdeményezésére kerülhet sor, viszont a foglalkoztathatósági szakvélemény – a betöltendő munkakörre vonatkozó érvényes előzetes munkaköri alkalmassági véleménnyel egyébként nem rendelkező fiatalkorú és idősödő munkavállaló, illetve terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák foglalkoztatása kivételével – nem kötelező feltétele a foglalkoztatásnak. (E könnyítés nem vonatkozik a járványügyi érdekből kiemelt munkakörben történő, a jogszabályban meghatározott egészségkárosító kockázatok közötti foglalkoztatásra irányadó alkalmassági vizsgálat, valamint az állat- és növényegészségügyre vonatkozó jogszabályban előírt vizsgálatok elvégzésének kötelezettségére.)

Az egyszerűsített foglalkoztatott kötelező magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozóan a jogszabály nem tartalmaz külön előírást. Abban az esetben, ha az érintett magánnyugdíj-pénztár tagja, akkor a közterheket a 10032000-06057770 számú, az „APEH Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő magánnyugdíj-pénztári tag munkavállalót érintő közteher befizetések beszedési számlára kell utalni.

A megfizetett közteher összegéből az adóhatóság

– 69,9%-ot a Nyugdíjbiztosítási Alapnak,
– 21,9%-ota munkavállaló magánnyugdíj-pénztárának,
– 1,4%-ot az Egészségbiztosítási Alapnak és
– 6,8%-ot a Munkaerő-piaci Alapnak utal át.

(Sok kicsi sokra megy ugyan, de azért az idénymunka esetén fizetendő napi 500 forint alapul vételével a napi 109,5 forintos befizetés nyugdíjpénztári átutalás esetén túl nagy számlagyarapodásra nem számíthat a munkavállaló.)

A START kártyára való jogosultság szempontjából a foglalkoztatásra irányuló jogviszony első ízben történő létesítésének megítélése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni a tanulói és a hallgatói jogviszony megszűnése után alkalmi munkavállalói könyvvel, valamint 2010. április 1-jét követően az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó alkalmi munkára létesített jogviszonyt. Ennek megfelelően az egyszerűsített foglalkoztatás nem érinti a START kártyára való jogosultságot.