Online pénztárgépek üzemeltetése

A Civil Házban október 24-én tartott előadásunk anyagát itt érhetik el:  files/online ptg_civil haz.pdf

Szeretnénk felhívni a figyelmet egy fontos dologra azok tekintetében, akik nem tudnak határidőben eleget tenni adó- és járulékfizetési kötelezettségeiknek:

Ettől az évtől egy „kvázi adó” is bevezetésre került a publikáltak mellett. Évek óta jogában állt volna a hatóságnak, de eddig eltekintettek tőle. Fájó, hogy a nehéz gazdasági környezet, általános fizetési nehézségek idején aktualizálták mégis.

Aki nem utalja el fizetési határnapon a tartozásait, már 3-4 napon belül számíthat az inkasszó megérkezésére, amit 5.000 Ft „eljárási díj”-jal fejelnek meg akár pár ezer Ft-os tartozás esetén is.

Korábban bevett gyakorlat volt egy 8-15 napos türelmi idő az utalásokra, és ez a költségátalány sem lett kiszabva.

Közzétéve:
Hírek kategóriába sorolva